Orlik Bojanów

Aktualności

RAZEM BĘDĄ SILNIEJSI! POWSTAŁA GMINNA AKADEMIA SPORTU ŁĘG

W Gminie Bojanów po wielu latach rozmów znaleziono w końcu rozwiązanie, które z założenia ma usatysfakcjonować środowisko piłkarskie oraz środowiska związane z kultura fizyczną i sportem. Na połączeniu trzech klubów sportowych zyskać mogą wszyscy – Gmina, Klub, zawodnicy oraz kibice. Nie będzie trzech odrębnych Klubów Sportowych biorących aktualnie udział w rozgrywkach tj. LZS ŁĘG STANY, KS STRAŻAK PRZYSZÓW oraz GAP ORLIK BOJANÓW, a zastąpi ich GMINNA AKADEMIA SPORTU ” ŁĘG”, w strukturach której będą występowały drużyny piłkarskie zachowując przy tym swoje nazwy.

O konieczności podjęcia działań mających na celu połączenie istniejących dotychczas klubów piłkarskich na terenie gminy Bojanów dyskutowano bezskutecznie od wielu lat. Funkcjonowanie kilku mniejszych klubów sportowych na terenie gminy Bojanów nie sprzyjało rywalizacji oraz wzmacnianiu poziomu sportowego. Niewystarczająca liczba zawodników, niewystarczające środki finansowe na działalność, problemy z utrzymaniem boisk to główne bolączki, z którymi przez lata zmagały się kluby piłkarskie, które to skłoniły do podjęcia działań przez władze gminy Bojanów oraz zarządy poszczególnych klubów. „Zależy nam na tym, aby wspierać piłkę nożną, czego dowodem jest nowoczesna infrastruktura sportowa, jaka powstała na przestrzeni ostatnich lat na terenie naszej gminy, a w szczególności pełnowymiarowe boisko piłkarskie w Stanach wraz z całym zapleczem sanitarno-szatniowym. Jednak im więcej klubów, tym większe rozdrobnienie finansowania – mówi wójt gminy.

Nowa nazwa i władze stowarzyszenia

W trakcie trwającej przerwy w rozgrywkach piłkarskich rozpoczął się cykl spotkań działaczy trzech aktywnych klubów sportowych oraz przedstawicieli samorządu, który pozwolił pojąć dalsze kroki w przedmiocie połączenia. 17 października 2020 r. na Walnym Zebraniu Członków LZS ŁĘG-STANY zdecydowano o zmianie nazwy stowarzyszenia na Gminną Akademię Sportu ”ŁĘG” oraz nadano mu nowy statut. Nastąpił również wybór nowego zarządu, a w jego składzie znaleźli się przedstawiciele wszystkich trzech klubów piłkarskich. Na prezesa Gminnej Akademii Sportu wybrany został Pan Tomasz Baran, wiceprezesem został Pan Mieczysław Sasiela, Skarbnikiem Szymon Borowy a Sekretarzem Mieczysław Bieleń. Do zarządu weszli jeszcze Piotr Laskowski oraz Krzysztof Bednarz, odpowiedzialni dotychczas za najmłodszych piłkarzy z GAP Orlik Bojanów. Powołana została również nowa Komisja Rewizyjna w składzie: Krzysztof Olejarz, Piotr Kozioł oraz Dariusz Sadecki.

Gminna Akademia Sportu Klubem wielosekcyjnym

Członkowie stowarzyszenia zdecydowali jednogłośnie, iż przekształcony klub sportowy będzie klubem wielosekcyjnym, ponieważ umożliwi dzieciom i młodzieży uprawianie różnych dyscyplin sportowych, co patrząc na ciągle rozwijającą się infrastrukturę sportową na terenie naszej gminy m.in. będącą w trakcie budowy nowoczesną halę sportową i pływalnię, jest kierunkiem właściwym i przyszłościowym. Gminny wielofunkcyjny klub sportowy to przede wszystkim jeden wspólny reprezentant naszego samorządu. Każda z sekcji pozostanie autonomiczna, ponieważ każda ma inny zakres funkcjonowania i inne możliwości, ale jedna nazwa daje przede wszystkim to, że rozmawiamy wszyscy jednym głosem.

Nowe możliwości finansowania działalności

Poza zabezpieczoną w projekcie budżetu gminy Bojanów na rok 2021 dotacją na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 100 tys. zł Gminna Akademia Sportu „ŁĘG” będzie miała możliwość sięgnięcia po pieniądze z rządowego programu „KLUB”, z którego dotychczas żaden z działających na terenie gminy Bojanów klubów sportowych nie skorzystał. Powodem tego stanu rzeczy były braki w zakresie organizacyjno-prawnym istniejących struktur stowarzyszeń. Gminna Akademia Sportu „ŁĘG” jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną z sekcją piłkarską w postaci drużyn seniorów, juniorów oraz młodzików/trampkarzy może z powodzeniem ubiegać się o środki z rządowego programu tj. 10 tys. zł na jedną sekcję oraz 15 tys. zł składając wniosek na dwie sekcję. Ponadto Gminna Akademia Sportu decyzją Sądu Rejestrowego w Rzeszowie uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków na prowadzona przez nią działalność. W planach stowarzyszenie ma również zamiar pozyskiwanie środków od sponsorów np. wśród działających na terenie gminy firm, zakładów w zamian za reklamę i promocję.

Połączenie w jeden gminny klub sportowy to poza korzyściami finansowymi, również korzyści organizacyjne w zakresie uczestniczenia w rozgrywkach piłkarskich tj. swobodny przepływ zawodników pomiędzy drużynami tego samego klubu

Baza Sportowa Gminnej Akademii Sportu „ŁĘG”

Siedzibą Akademii Sportu jest budynek sanitarno-szatniowy przy kompleksie sportowym w Stanach. Na potrzeby prowadzenia swojej działalności klub zawarł już umowy użyczenia z gminą Bojanów w zakresie budynku sportowego w Bojanowie zlokalizowanego w sąsiedztwie boiska sportowego oraz budynku sportowego w Przyszowie również przy boisku sportowym. Jakkolwiek kompleks sportowy w Stanach wraz z całym zapleczem jest obiektem nowoczesnym i stanowi wizytówkę sportową naszej gminy, tak pozostałe dwa obiekty wymagają podjęcia działań modernizacyjnych. Władze gminy dostrzegają taką potrzebę i w uzgodnieniu z Gminną Akademią Sportu w przyszłym roku w ramach posiadanych możliwości finansowych przystąpią do ich realizacji. Ponadto gmina Bojanów zapewnia we własnym zakresie szeroko rozumiane utrzymanie tychże obiektów sportowych.

Mamy nadzieję, że stworzenie jednego gminnego klubu sportowego otworzy nowy rozdział w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Bojanów. Wszystkich, którzy chcą włączyć się w jego działalność zapraszamy do udziału i kontaktu z zarządem stowarzyszenia, a już na wiosnę ruszy nabór zawodników do drużyn.

26-01-2018 20:30
Lider Jata 7 : 2 FC Cyganki
26-01-2018 20:00
Tajfun Katy 4 : 1 Tajfun Cholewiana Góra
26-01-2018 19:40
Tajfun Cholewiana Góra 2 : 3 FC Cyganki
26-01-2018 19:20
Lider Jata 1 : 1 Tajfun Katy
26-01-2018 18:50
FC Cyganki 2 : 2 FC Przyszów
26-01-2018 18:30
Tajfun Katy 3 : 0 Trans Kołodzieje