Orlik Bojanów

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Grafik zajęć pracy animatora
(2018)

Lp.

1.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

16:00 - 22:00

15:30 – 21:30

12:00 - 20:00

15:30 - 21:30

14:00 – 22:00

8:00 -14:00

 

16:30 – 17:30 Szkółka Orlika gr. BAMBINI – sala ZS w Bojanowie (ani)

16:00 -17:30

Szkółka Orlika gr. U10 – hala w Przyszowie

Świetlica w Stanach

16:30 -18:00

Szkółka Orlika gr. U10 – hala w Przyszowie

Świetlica w Maziarni

Od 17 listopada 2018 do 10 marca 2019
Halowa Liga Piłki Nożnej dla Dzieci
2018/2019 w Stalowej Woli

 

 

 

 

2.

17:45 – 19:15 Szkółka Orlika trening bramkarski -sala w Bojanowie

17:30 – 19:00

Szkółka Orlika gr.
U12
hala w Przyszowie

16:30 – 17:30 Szkółka Orlika gr. BAMBINI – sala ZS w Bojanowie

17:30 – 19:00

Szkółka Orlika gr.
U12
hala w Przyszowie

18:00 -21:30 Gr. Michał– hala w Bojanowie

Od kwietnia 2019 do czerwca 2019 DEICHMANN 2019 Stalowa Wola

3.

19:30 -21:30 Gr. Michał– hala w Bojanowie

       

 

4