Orlik Bojanów

Aktualności

RAZEM BĘDĄ SILNIEJSI! POWSTAŁA GMINNA AKADEMIA SPORTU ŁĘG

W Gminie Bojanów po wielu latach rozmów znaleziono w końcu rozwiązanie, które z założenia ma usatysfakcjonować środowisko piłkarskie oraz środowiska związane z kultura fizyczną i sportem. Na połączeniu trzech klubów sportowych zyskać mogą wszyscy – Gmina, Klub, zawodnicy oraz kibice. Nie będzie trzech odrębnych Klubów Sportowych biorących aktualnie udział w rozgrywkach tj. LZS ŁĘG STANY, KS STRAŻAK PRZYSZÓW oraz GAP ORLIK BOJANÓW, a zastąpi ich GMINNA AKADEMIA SPORTU ” ŁĘG”, w strukturach której będą występowały drużyny piłkarskie zachowując przy tym swoje nazwy.

O konieczności podjęcia działań mających na celu połączenie istniejących dotychczas klubów piłkarskich na terenie gminy Bojanów dyskutowano bezskutecznie od wielu lat. Funkcjonowanie kilku mniejszych klubów sportowych na terenie gminy Bojanów nie sprzyjało rywalizacji oraz wzmacnianiu poziomu sportowego. Niewystarczająca liczba zawodników, niewystarczające środki finansowe na działalność, problemy z utrzymaniem boisk to główne bolączki, z którymi przez lata zmagały się kluby piłkarskie, które to skłoniły do podjęcia działań przez władze gminy Bojanów oraz zarządy poszczególnych klubów. „Zależy nam na tym, aby wspierać piłkę nożną, czego dowodem jest nowoczesna infrastruktura sportowa, jaka powstała na przestrzeni ostatnich lat na terenie naszej gminy, a w szczególności pełnowymiarowe boisko piłkarskie w Stanach wraz z całym zapleczem sanitarno-szatniowym. Jednak im więcej klubów, tym większe rozdrobnienie finansowania – mówi wójt gminy.

Nowa nazwa i władze stowarzyszenia

W trakcie trwającej przerwy w rozgrywkach piłkarskich rozpoczął się cykl spotkań działaczy trzech aktywnych klubów sportowych oraz przedstawicieli samorządu, który pozwolił pojąć dalsze kroki w przedmiocie połączenia. 17 października 2020 r. na Walnym Zebraniu Członków LZS ŁĘG-STANY zdecydowano o zmianie nazwy stowarzyszenia na Gminną Akademię Sportu ”ŁĘG” oraz nadano mu nowy statut. Nastąpił również wybór nowego zarządu, a w jego składzie znaleźli się przedstawiciele wszystkich trzech klubów piłkarskich. Na prezesa Gminnej Akademii Sportu wybrany został Pan Tomasz Baran, wiceprezesem został Pan Mieczysław Sasiela, Skarbnikiem Szymon Borowy a Sekretarzem Mieczysław Bieleń. Do zarządu weszli jeszcze Piotr Laskowski oraz Krzysztof Bednarz, odpowiedzialni dotychczas za najmłodszych piłkarzy z GAP Orlik Bojanów. Powołana została również nowa Komisja Rewizyjna w składzie: Krzysztof Olejarz, Piotr Kozioł oraz Dariusz Sadecki.

Gminna Akademia Sportu Klubem wielosekcyjnym

Członkowie stowarzyszenia zdecydowali jednogłośnie, iż przekształcony klub sportowy będzie klubem wielosekcyjnym, ponieważ umożliwi dzieciom i młodzieży uprawianie różnych dyscyplin sportowych, co patrząc na ciągle rozwijającą się infrastrukturę sportową na terenie naszej gminy m.in. będącą w trakcie budowy nowoczesną halę sportową i pływalnię, jest kierunkiem właściwym i przyszłościowym. Gminny wielofunkcyjny klub sportowy to przede wszystkim jeden wspólny reprezentant naszego samorządu. Każda z sekcji pozostanie autonomiczna, ponieważ każda ma inny zakres funkcjonowania i inne możliwości, ale jedna nazwa daje przede wszystkim to, że rozmawiamy wszyscy jednym głosem.

Nowe możliwości finansowania działalności

Poza zabezpieczoną w projekcie budżetu gminy Bojanów na rok 2021 dotacją na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 100 tys. zł Gminna Akademia Sportu „ŁĘG” będzie miała możliwość sięgnięcia po pieniądze z rządowego programu „KLUB”, z którego dotychczas żaden z działających na terenie gminy Bojanów klubów sportowych nie skorzystał. Powodem tego stanu rzeczy były braki w zakresie organizacyjno-prawnym istniejących struktur stowarzyszeń. Gminna Akademia Sportu „ŁĘG” jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną z sekcją piłkarską w postaci drużyn seniorów, juniorów oraz młodzików/trampkarzy może z powodzeniem ubiegać się o środki z rządowego programu tj. 10 tys. zł na jedną sekcję oraz 15 tys. zł składając wniosek na dwie sekcję. Ponadto Gminna Akademia Sportu decyzją Sądu Rejestrowego w Rzeszowie uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków na prowadzona przez nią działalność. W planach stowarzyszenie ma również zamiar pozyskiwanie środków od sponsorów np. wśród działających na terenie gminy firm, zakładów w zamian za reklamę i promocję.

Połączenie w jeden gminny klub sportowy to poza korzyściami finansowymi, również korzyści organizacyjne w zakresie uczestniczenia w rozgrywkach piłkarskich tj. swobodny przepływ zawodników pomiędzy drużynami tego samego klubu

Baza Sportowa Gminnej Akademii Sportu „ŁĘG”

Siedzibą Akademii Sportu jest budynek sanitarno-szatniowy przy kompleksie sportowym w Stanach. Na potrzeby prowadzenia swojej działalności klub zawarł już umowy użyczenia z gminą Bojanów w zakresie budynku sportowego w Bojanowie zlokalizowanego w sąsiedztwie boiska sportowego oraz budynku sportowego w Przyszowie również przy boisku sportowym. Jakkolwiek kompleks sportowy w Stanach wraz z całym zapleczem jest obiektem nowoczesnym i stanowi wizytówkę sportową naszej gminy, tak pozostałe dwa obiekty wymagają podjęcia działań modernizacyjnych. Władze gminy dostrzegają taką potrzebę i w uzgodnieniu z Gminną Akademią Sportu w przyszłym roku w ramach posiadanych możliwości finansowych przystąpią do ich realizacji. Ponadto gmina Bojanów zapewnia we własnym zakresie szeroko rozumiane utrzymanie tychże obiektów sportowych.

Mamy nadzieję, że stworzenie jednego gminnego klubu sportowego otworzy nowy rozdział w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Bojanów. Wszystkich, którzy chcą włączyć się w jego działalność zapraszamy do udziału i kontaktu z zarządem stowarzyszenia, a już na wiosnę ruszy nabór zawodników do drużyn.

UWAGA!!! z dniem 3 listopada 2020r. wszystkie zajęcia zostają odwołane!!!!

Uwaga!!!

 W trosce o bezpieczeństwo na czas alertu wirusowego wszystkie zajęcia sportowe na orliku zostają odwołane!!!

GRAFIK ZAJĘĆ W TYGODNIU 27.10-31.10.2020r.

UWAGA!!!!
Wszystkie zajęcia odbywają się na orliku, proszę więc dobierać strój sportowy dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

WTOREK
- grupa U7 godzina 16:15 orlik w Bojanowie;
- grupa U11 godzina 17:30 orlik w Bojanowie;
- grupa U13
godzina 19:15 orlik w Bojanowie.

ŚRODA
- grupa U7 + U9 godzina 16:15 boisko orlik;
- trening bramakrski godzina 18:15

CZWARTEK
- grupa U9 godzina 16:15 boisko orlik w Bojanowie;
- grupa U11 godzina 17:30 boisko orlik w Bojanowie;
- grupa U13 godzina 19:15 boisko orlik w Bojanowie.

PIĄTEK
- grupa SKRZAT trening odwołany- urlop trenera

SOBOTA
- grupa U11 możliwy sparing lub gra wewnętrzna
- grupa U13 zaległa kolejka ligowa ze Spartą Leżajsk, gramy na wyjeździe o godzinie 10:30,
zbiórka i wyjazd spod klubu godzina 8:45

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OD 24 PAŹDZIERNIKA 2020

nowe zasady bezpieczeństwa 24.10

Sport i rekreacja

Uprawiam jogging. Czy podczas biegu muszę mieć maseczkę?

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy też osób, uprawiających sport rekreacyjnie. Nie muszą one mieć maseczki, np. gdy  biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

Czy mogę korzystać z prysznica po treningu na siłowni?

 W całym kraju zostaje zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni, z wyłączeniem tych, które: 

  • działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
  • są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
  • są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Czy spacerując po bulwarze z 5-letnim dzieckiem, muszę mieć maseczkę lub zachowywać dystans 1,5 m?

W takiej sytuacji rodzice dzieci do 13. roku życia nie muszą utrzymywać 1,5-metrowego dystansu społecznego. Jednak istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa zarówno przez rodzica, jak i dziecko po ukończeniu 5. roku życia.

Czy mogę pójść na basen?

W całym kraju zostaje zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni, z wyłączeniem tych, które: 

  • działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
  • są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
  • są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Czy na basenach można korzystać z sauny, jacuzzi, brodzików dla dzieci?

Nie. W całym kraju zostaje zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Czy kibice mogą być na hali sportowej w trakcie turnieju?

Nie. W całym kraju wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.

Ilu ćwiczących może być jednocześnie na Orliku?

W zajęciach, wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

Czy możliwa jest aktywność fizyczna bez maseczki?

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się do osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego. Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

Jak powinny wyglądać zajęcia sportowe w sportach walki?

Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zachowania 1,5 metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu, w szczególności sportów walki, nie jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak aby uczestnicy zajęć korzystali z osobistego sprzętu treningowego oraz dezynfekowali ręce przed i po określonej aktywności. 

Czy uczestnicy zajęć mogą korzystać z szatni i pryszniców, które znajdują się na terenie obiektów sportowych?

Tak, jest możliwe korzystanie z szatni i pryszniców.

Czy jeżdżąc na rowerze muszę zakładać maseczkę?

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy osób uprawiających sport rekreacyjnie. Jeżdżąc na rowerze musisz zakładać maseczkę. Nie musisz mieć maseczki, np. gdy  biegasz lub jeździsz na rowerze po terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

Czy można organizować amatorskie imprezy sportowe (takie, jak biegi, rajdy rowerowe i inne zawody na świeżym powietrzu) i czy takie imprezy podlegają obostrzeniom?

Tak. W zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym 
(z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Wydarzenia te są bez udziału publiczności.

Czy zamknięcie siłowni oznacza zamknięcie także klubów fitness, takich jak studia jogi, ścianki wspinaczkowe czy korty do gry w sqasha?

Tak – oznacza ich zamkniecie. Korzystanie z klubów fitness jest dopuszczalne wyłącznie w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych oraz przez studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole. 

Zajęcia sportowe w klubie fitness odbywające się w ramach usługi z udziałem instruktora, trenera personalnego mogą się odbywać.


Czy szkoły tańca mogą być otwarte?

Nie.

Więcej informacji  na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

GRAFIK ZAJĘĆ W TYGODNIU 20.10-24.10.2020r.

UWAGA!!!!
Wszystkie zajęcia odbywają się na orliku, proszę więc dobierać strój sportowy dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

WTOREK
- grupa U7 godzina 16:15 orlik w Bojanowie;
- grupa U11 godzina 17:30 orlik w Bojanowie;
- grupa U13
godzina 19:15 orlik w Bojanowie.

ŚRODA

- grupa U7 godzina 16:15 boisko orlik;
- grupa U9 godzina 18:00 boisko orlik;
- trening bramakrski godzina 19:15

CZWARTEK
- grupa U9 godzina 16:15 boisko orlik w Bojanowie;
- grupa U11 godzina 17:30 boisko orlik w Bojanowie;
- grupa U13 godzina 19:15 boisko orlik w Bojanowie.

PIĄTEK
- grupa SKRZAT godzina 16:15 boisko orlik w Bojanowie;


SOBOTA

- grupa U11 mecz ligi podkarpackiej z FA Stalowa Wola o godzinie 9:00,
zbiórka na stadionie w Stanach o godzinie 8:15, mecz gramy w Stalowej Woli.
- grupa U13 mecz ligowy trampkarzy z AP Głogovia o godzinie 14:30, gramy na wyjeżdzie.
Zbiórka przed meczem na stadionie w Stanach  godzina 13:00, na mecz

(ani)

GRAFIK ZAJĘĆ W TYGODNIU 13.10-17.10.2020r.

UWAGA!!
Ponieważ wszystkie zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu na boisku orlik przy ZS w Bojanowie, proszę o dostosowanie ubioru dzieci do warunków pogodowych.
Gdyby mocno padało to zajęcia zostaną przełożone na inny termin niż podany w grafiku tygodniowym, proszę śledzić stronę.

222
WTOREK

- grupa U7 przełożony na czwartek (15.10) ze względu na warunki pogodowe;
- grupa U11 przełożony na środę (14.10) ze względu na warunki pogodowe;
- grupa U13 przełożony na środę (14.10) ze względu na warunki pogodowe


ŚRODA

- grupa U7+U9 godzina 16:15 boisko orlik,
- grupa U11 godzina 17:45 boisko orlik (za wtorek) ,
- trening U13 godzina 19:15 boisko orlik (za wtorek).

CZWARTEK
- grupa U7+U9 godzina 16:00 boisko orlik w Bojanowie;
- grupa U11 godzina 17:30 boisko orlik w Bojanowie;
- grupa U13 godzina 19:30 boisko orlik w Bojanowie.

PIĄTEK
- grupa SKRZAT godzina 16:15 boisko orlik w Bojanowie;
- trening bramkarski godzina 17:30

SOBOTA

- grupa U11 mecz ligi podkarpackiej z AP Stalowa Wola o godzinie 10:00,
zbiórka na stadionie w Stanach o godzinie 9:15;
- grupa U13 mecz ligowy trampkarzy z Izolatorem Boguchwała o godzinie 13:00, zbiórka przed meczem na stadionie w Stanach  godzina 12:00

(ani);

26-01-2018 20:30
Lider Jata 7 : 2 FC Cyganki
26-01-2018 20:00
Tajfun Katy 4 : 1 Tajfun Cholewiana Góra
26-01-2018 19:40
Tajfun Cholewiana Góra 2 : 3 FC Cyganki
26-01-2018 19:20
Lider Jata 1 : 1 Tajfun Katy
26-01-2018 18:50
FC Cyganki 2 : 2 FC Przyszów
26-01-2018 18:30
Tajfun Katy 3 : 0 Trans Kołodzieje